• Slider 1

  Webbokning

  I vår webbokning kan du välja mellan följande alternativ:
  • Boka tid till dr Lars Axelsson eller Lars Cange , specialister i ÖNH-sjukdomar
  • Boka tid till dr Alida Alivodic, specialist i allmänmedicin eller dr Åke Johansson, specialist i allmänmedicin (endast patienter med kod)
  • Boka tid för spirometri (lungfunktionstest) INNAN besök till dr Åke Johansson eller Alida Alivodic SAMT influensavaccination hösten 2023.
  • Boka tid för läkarbesök EFTER spirometri till dr Åke Johnsson eller Alida Alivodic specialister i allmänmedicin .

Webbokning till dr Lars Axelsson och dr Lars Cange, specialister i ÖNH-sjukdomar

Boka tid

Webbokning till dr Alida Alivodic, specialist i allmänmedicin

Webbokning till dr Åke Johansson, specialist i allmänmedicin/klinik fysiologi

Boka tid

Webbokning för spirometri hos USK Johanna eller SSK Marie innan besök till dr Åke Johansson. SAMT influensavaccination hösten 2023.

Boka tid

Webbokning för läkarbesök hos dr Alida Alivodic eller dr Åke Johansson EFTER spirometri (lungfunktionstest)

Boka tid