• Slider 1

  Webbokning

  I vår webbokning kan du välja mellan följande alternativ:
  • Boka tid till dr Axelsson, specialist i ÖNH-sjukdomar
  • Boka tid till dr Alida Alivodic, specialist i allmänmedicin (endast patienter med kod)
  • Boka tid för spirometri (lungfunktionstest) innan besök till dr Åke Johansson
  • Boka tid för läkarbesök efter spirometri till dr Åke Johnsson, specialist i allmänmedicin/klinisk fysiologi.

Webbokning till dr Lars Axelsson och dr Lars Cange, specialister i ÖNH-sjukdomar

Boka tid

Webbokning till dr Alida Alivodic, specialist i allmänmedicin

Boka tid

Webbokning för spirometri hos USK Johanna eller SSK Marie innan besök till dr Åke Johansson.

Boka tid

Webbokning för läkarbesök hos dr Åke Johansson efter spirometri (lungfunktionstest)

Boka tid