• Slide 1

  Allmänmedicin

  Dr. Lars Rönndahl och Dr. Alida Alivodic är specialister i allmänmedicin. De handlägger den löpande sjukvården och hälsokontrollerna.

Allmänmedicin

Våra allmänläkare tar bl.a. hand om:

 • Astma/KOL, (specialkompetens)
 • Utredning allergi i luftvägar
 • Hjärt-kärl sjukdomar
 • Spirometri (lungfunktionsundersökning)
 • 24-timmars blodtrycksregistrering
 • EKG
 • Läkarintyg
 • Hälsokontroller