• Slide 1

  Allmänmedicin

  Doktor Lars Rönndahl är vår specialist i allmänmedicin. Han handlägger den löpande sjukvården och hälsokontrollerna.

Allmänmedicin

Vår allmänläkare tar bl.a hand om följande:

 • Astma/KOL, (specialkompetens)
 • Utredning allergi i luftvägar
 • Hjärt-kärl sjukdomar
 • Pricktest
 • Spirometri(lungfunktionsundersökning)
 • 24-timmars blodtrycksregistrering
 • EKG
 • Läkarintyg
 • Hälsokontroller