• Slide 1

    Företag

    Årliga hälsokontroller för era anställda. Vi erbjuder tre olika alternativ, Årliga hälsokontroller samt avtal för löpande sjukvård för ditt företag. Vaccinationer Friskintyg Sjukvårdsförsäkring

Hälsokontroller

Årliga hälsokontroller för era anställda. Vi erbjuder tre olika alternativ
Årliga hälsokontroller samt avtal för löpande sjukvård för ditt företag. Ta kontakt för mer info.

Stor Hälsokontroll

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer

Provtagning: Hb(blodvärde), blodsocker, vita blodkroppar och trombocyter, järnomsättning, lever och njurfunktion, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), calcium, albumin, urat, CRP, B-12, sköldkörtelhormon (kvinna >40 år), PSA (man >50 år eller ärftlighet), blodtryck, BMI, midjemått, urinprov samt EKG.
Resultatet får du på ett besök hos dr Lars Rönndahl ca 1- 2 veckor efter provtagningen alt att han skriver ett utförligt brev som skickas hem till dig tillsammans med dina provresultat.

Pris: fr 2800 kr

Mellan Hälsokontroll

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.

Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), lever och njurfunktion, vit B-12, järn, blodtryck, BMI och midjemått.
Återkopplingen sker efter 1-2 veckor hos sjuksköterska/FaR-samordnare Marie Aronsson alt att du får ett brev hemskickat med dina värden samt kommentarer på tips och åtgärder.
Vi kan också erbjuda FaR (Fysisk aktivitet på recept) om detta önskemål finnes.

Pris: 1500 kr


Liten Hälsokontroll

Denna hälsokontroll innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.
Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), blodtryck, längd, vikt och BMI 
Resultatet får Du via brev.

Pris: 750 kr

Vi kan även erbjuda FAR på alla de olika hälsokontrollerna.
Går att lägga till provtagning av vitamin D 300:-.