• Slide 1

    Företag

    Årliga hälsokontroller för era anställda. Vi erbjuder tre olika alternativ, Årliga hälsokontroller samt avtal för löpande sjukvård för ditt företag. Vaccinationer Friskintyg Sjukvårdsförsäkring

Hälsokontroller

Årliga hälsokontroller för era anställda. Vi erbjuder tre olika alternativ
Årliga hälsokontroller samt avtal för löpande sjukvård för ditt företag. Ta kontakt för mer info.

Stor Hälsokontroll (vanligast)

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer

Provtagning: Hb(blodvärde), blodsocker, vita blodkroppar och trombocyter, järnomsättning, lever och njurfunktion, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), calcium, albumin, urat, CRP, B-12, sköldkörtelhormon (kvinna >40 år), PSA (man >50 år eller ärftlighet), blodtryck, BMI, urinprov samt EKG.
Resultatet får du på ett besök hos dr. Lars Rönndahl  eller dr. Alida Alivodic ca 2 veckor efter provtagningen.

Vid återbesök hos dr Rönndahl kan du även välja att istället för återbesök få ett brevsvar inkl. provtagningsprotokoll om det passar dig bättre.

Pris: fr 3200

Mellan Hälsokontroll

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.

Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), lever och njurfunktion, vit B-12, järn, blodtryck och  BMI.
Återkopplingen sker efter ca 2 veckor via ett brev  som Du får hemskickat med dina värden samt kommentarer på ev åtgärder
Vi kan också erbjuda FaR (Fysisk aktivitet på recept) om detta önskemål finnes.

Pris: 1600 kr


Liten Hälsokontroll

Denna hälsokontroll innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.
Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), blodtryck, längd, vikt och BMI 
Resultatet får Du via brev.

Pris: 900 kr

Vi kan även erbjuda FAR på alla de olika hälsokontrollerna.
Går att lägga till provtagning av vitamin D 300:-.