• Slide 1

    Hälsokontroller

    Vi har mångårig kompetens och erfarenhet att arbeta förebyggande och bl.a. identifiera riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom. Ni kan som företag/ privatperson välja den hälsokontroll som passar ert/ditt behov bäst.

Stor Hälsokontroll (vanligast)

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer

Provtagning: Hb(blodvärde), blodsocker, vita blodkroppar och trombocyter, järnomsättning, lever och njurfunktion, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), calcium, albumin, urat, CRP, B-12, sköldkörtelhormon (kvinna >40 år), PSA (man >50 år eller ärftlighet), blodtryck, BMI, urinprov samt EKG.
Resultatet får du på ett besök hos dr. Lars Rönndahl  eller dr. Alida Alivodic ca 2 veckor efter provtagningen.

Vid återbesök hos dr Rönndahl kan du även välja att istället för återbesök få ett brevsvar inkl. provtagningsprotokoll om det passar dig bättre.

Pris: fr 2900 kr

Mellan Hälsokontroll

Denna hälsokontrollen innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.

Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), lever och njurfunktion, vit B-12, järn, blodtryck och  BMI.
Återkopplingen sker efter ca 2 veckor via ett brev  som Du får hemskickat med dina värden samt kommentarer på ev åtgärder
Vi kan också erbjuda FaR (Fysisk aktivitet på recept) om detta önskemål finnes.

Pris: 1600 kr


Liten Hälsokontroll

Denna hälsokontroll innehåller följande:
Formulär för att kunna identifiera ev riskfaktorer.
Provtagning: Blodsocker, blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL och LDL), blodtryck, längd, vikt och BMI 
Resultatet får Du via brev.

Pris: 900 kr

Vi kan även erbjuda FAR på alla de olika hälsokontrollerna.
Går att lägga till provtagning av vitamin D 300:-.

1200x900
1200x400
3